Rybářské kroužky jsou součástí mimoškolní výchovy dětí a mládeže, a proto je jejich činnost přizpůsobena průběhu školního roku.
Informace ČRS pro začínající rybáře a jejich rodiče.

Děti se během roku seznámí se základními znalostmi rybářských předpisů, určováním druhů ryb, jejich anatomií, morfologií, lovem, základy rybářství, seznamují se s rybářským vybavením a způsobem použití.
Děti se učí správně manipulovat s rybářským prutem a učí se různým způsobům hodu.

Členy rybářského kroužku se mohou stát děti od počátku své školní docházky, po podání přihlášky.
Pro získání rybářských dokladů musí děti absolvovat závěrečné přezkoušení.

Děti mají za povinnost chodit do kroužku dva roky a do 15-ti let musí přijít každý rok na přezkoušení na základě něhož jim bude vystaveno potvrzení že absolvoval přezkoušení z rybářských znalostí.

Rybářské kroužky jsou pořádány každou středu a čtvrtek od 16:00 - 19:00 hod. v DDM Volňásek, Petlérská 447, 431 51, Klášterec nad Ohří.