Chov ryb
(Vyjmuto z testů pro Zlatou udici)
 • Rybáři mnohdy připisují štice velké množství zkonzumovaných ryb. Štika obecná spotřebuje na to, aby přirostla na váze o 1 kg 3 - 7kg ryb.
 • Jednou z atraktivních ryb je úhoř říční. Do našich vod jej dovážíme jako ještě nevybarvené úhoříky - monté.
 • Lipan podhorní se v dospělosti převážně živí larvami vodního hmyzu, zejména chrostíků a občas dospělým hmyzem.
 • Plankton slouží rybám jako potrava.
 • Bentos - jsou živočichové dna.
 • Doba tření kaprovitých ryb nejvíce záleží na teplotě vody.
 • Lososovité ryby se třou na podzim a na jaře.          
 • U nás se běžně uměle vytírá pstruh americký duhový.
 • Při teplotě 16 - 20 °C se úspěšně tře kapr obecný.
 • Hořavka duhová západní je příkladem ryby, která má nejmíň jiker (50 - 100 ks).
 • Mník jednovousý je rybou, která má nejvíce jiker.
 • Siven americký se obvykle netře v měsíci květnu.
 • Hořavka duhová západní klade jikry do žaberních systémů mlžů.
 • U lína obecného je v dospělosti možno kdykoliv rozpoznat mlíčňák od jikernačky pomocí velikosti břišních ploutví.
 • Hypofýzace ryb slouží k urychlení přípravy k výtěru.
 • Od karase stříbřitého se u nás vyskytují pouze jikernačky a tato ryba se tře s jinými druhy, aniž by vznikl kříženec.
 • Potápník vroubený a jeho larvy působí ztráty na plůdku.
 • Na přikrmování kapří násady nevyhovuje mletá slezina.
 • Dub je nejvhodnější dřevo pro rybniční zařízení, která jsou zatopena vodou.
 • Odborný rybářský název - KUKLA je vrhací síť sloužící ke kontrolním odlovům ryb.
 • Úrodnost rybníka zvyšujeme letněním.
 • Do kaprových rybníků různého typu jako doplňkovou rybu vysazujeme sumce velkého.
 • Nejúčinnější způsobem ničení tvrdých vodních porostů v rybníce je po napuštění rybníka několikrát vysekat.
 • V komorovém rybníku je přes zimu uložen plůdek nebo násada k jarnímu vysazení do rybníků.
 • V zimě vysekáváme na rybnících okna do ledu, aby byl přístup kyslíku.
 • Do třecího rybníku vysazujeme mateční kapry za účelem jejich vytření a získání plůdku.
 • Ve výtažném rybníku je uložen plůdek, abychom z něj získali násadu.
 • Třecí rybník má být hluboký do 1 m.
 • Generační pstruzi z malých říček se pro výtěr slovují pomocí elektrického proudu.
 • Denní stupeň je součin, dle kterého je možno spočítat podle teploty vody čas vykulení plůdku z jiker u lososovitých ryb.
 • Nejúčinnějším způsob slovování násad nebo škodlivých ryb na malých potocích a říčkách je pomocí el. agregátu.
 • Příčinou náhlého objevování se ryb u hladiny rybníka, hlavně za teplejšího počasí (vylovené ryby mají žábry silně červené a překrvené) je nedostatek kyslíku ve vodě za vysoké teploty.
 • Infekční vodnatelnost je nemoc, která postihuje častěji naše ryby.
 • Řemenatka je rybí cizopasník.
 • Voda v rybníce, jejíž přítok protéká jehličnatým lesem, je kyselá.
 • Blešivec vodní nám svojí přítomností ve vodě zaručuje, že jde o vodu zdraví nezávadnou (pitnou).
 • Našim rybám se nejlépe daří ve vodě neutrální.
 • Hojný výskyt berušky vodní signalizuje vodu znečištěnou.
 • Na podzim dojde díky anomálii vody k cirkulaci (promíchání) vody v nádrži.
 • Ve 13. století se objevovaly první rybníky v Čechách.
 • V 15. a 16. století se nejvíce rozšiřovalo rybníkářství.
 • V době největšího rozmachu rybníkářství bylo v Čechách 78 000 rybníků
 • Jakub Krčí z Jelčan je náš nejznámější zakladatel rybníků.
 • Jan Dubravius se výrazně zasloužil O zavedení poloumělého výtěru kapra v l6. století.
 • Zlatá stoka (nejdelší rybniční napájecí stoka u nás) je dílem Štěpánka Netolického.
 • Náš největší rybník Rožmberk byl dokončen v roce 1590.
 • V 18. století se rybníkářství střetlo s rozvojem polního hospodářství a došlo k neuváženému vysoušení rybníků.
 • Josef Šusta byl hlavním modernizátorem našeho rybníkářství v 19. století.
 • Ve Vodňanech je sídlo Střední rybářské školy a sídlo Výzkumného ústavu rybářského.
 • Prof. Antonín Frič je zakladatel umělého chovu lososovitých ryb u nás.
 • S násadou kapra se nám dostala do rybníka i nákaza. Nemocné ryby mají zvětšený obsah břicha, jsou malátné, hřbet mají ztmavlý, zježené šupiny, vystouplé oči, zarudlou vyhřezlou řiť. V tělní dutině se hromadí průhledná tekutina. Tato nemoc se nazývá infekční vodnatelnost (jarní viremie).
 • Kbel (požerák) je zařízení sloužící k regulaci hladiny a vypouštění vody z rybníků.