Bahenka živorodá Kormorán velký  Rákosník obecný 
Beruška vodní  Kuňka obecná  Ropucha obecná 
Blešivec obecný  Labuť velká  Rosnička zelená 
Bobr evropský  Ledňáček říční Šídlo modré 
Břehule říční  Lyska černá  Škeble rybničná 
Bruslařka obecná  Mlok skvrnitý  Skokan hnědý 
Bukač velký  Nezmar zelený  Skokan zelený 
Čáp bílý  Nítěnka větší  Skorec vodní
Čejka chocholatá  Okružák ploský  Užovka obojková 
Čírka obecná  Ondatra pižmová  Vážka ploská 
Čolek obecný  Pakomár kouřový  Velevrub malířský 
Hryzec vodní  Perlorodka říční  Vírník obecný 
Husa velká  Pijavka koňská  Vodoměrka štíhlá 
Chobotnatka rybí  Ploštěnka potoční Vodomil černý 
Chrostík velký  Plovatka bahenní  Vodouch stříbřitý
Jehlanka válcovitá  Polák velký  Volavka popelavá 
Jepice obecná  Potápka roháč  Vydra říční 
Kachna divoká  Potápník vroubený  Zmije obecná 
Kapřivec plochý  Racek chechtavý  Znakoplavka obecná
Komár pisklavý  Rak říční