Amur bílý Kapr obecný Podoustev říční
Blatňák tmavý Kapr obecný - lysec Pstruh duhový
Bolen dravý Karas obecný Pstruh mořský
Candát obecný Karas stříbřitý Pstruh potoční
Cejn perleťový Koljuška tříostná Sekavčík horský
Cejn siný Lipan podhorní Sekavec písečný
Cejn velký Lín obecný Siven americký
Cejnek malý Losos obecný Síh maréna
Drsek menší Mihule potoční Síh peleď
Drsek větší Mník jednovousý Slunečnice pestrá
Hlavatka obecná Mřenka mramorovaná Slunka obecná
Hlavačka mramorovaná Okounek pstruhový Slunka stříbřitá
Hořavka duhová Okoun říční Střevle potoční
Hrouzek běloploutvý Ostroretka stěhovavá Střevlička východní
Hrouzek Kesslerův Ostrucha křivočará Štika obecná
Hrouzek obecný Ouklej obecná Sumec velký
Jelec jesen Ouklejka pruhovaná Sumeček americký
Jelec proudník Parma obecná Tolstolobec pestrý
Jelec tloušť Parma středomořská Tolstolobik bílý
Jeseter malý Perlín ostrobřichý Úhoř říční
Jeseter velký Piskoř pruhovaný Vranka obecná
Ježdík obecný Plotice lesklá Vranka pruhoploutvá
Ježdík žlutý Plotice obecná