Blatouch bahenní Ostřice Okřehek menší
Bříza bradavičnatá Plavín štítnatý Olše lepkavá
Bublinatka obecná Pomněnka bahenní Orobinec širokolistý
Devětsil lékařský Přeslička bahenní Orobinec úzkolistý
Dub Puškvorec obecný Stulík žlutý
Ďáblík bahenní Rákos obecný Svízel přítula
Jaterník podléška Rdesno obojživelné Topol osika
Kontryhel obecný Rdest kadeřavý Tužebník jilmový
Kopřiva dvoudomá Rdest plovoucí Úpolín evropský
Kosatec žlutý Rosnatka okrouhlolistá Vachta trojlistá
Kostival lékařský Růžkatec ponořený Vlaštovičník větší
Kotvice plovoucí Řezna pilolistý Vodní mor kanadský
Kyprej vrbice Sítina klubkatá Voďanka žabí
Lakušník vzplývavý Skřípinec jezerní Vrba jíva
Leknín bílý Stolístek klasný Vrbina penízkovitá
Lilek potměchuť Šípatka střelolistá Zblochan vodní
Lopuch pavučinatý Šmel okoličnatý Zevar jednoduchý
Orsej jarní Netýkavka málokvětá Žábník jitrocelový